1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – verslininkas, kuris siūlo ir parduoda prekes vartotojams t.y. Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Dekorama.lt“, juridinio asmens kodas 303047741, PVM mokėtojo kodas LT100007691518, registruotos buveinės adresas T.Ševčenkos g. 16H-8, Vilnius. 

1.2. dekorama.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.dekorama.lt

1.3. Pirkėjas – tai fizinis ar/ir juridinis asmuo ir/ar jų įgaliotas asmuo, turintis reikiamus įgaliojimus. Fizinis asmuo turi būti veiksnus arba emancipuotas, pagal LR galiojančius teisės aktus, sulaukęs ne mažiau 14 m.
1.4. Šalys– Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Asmens duomenys– yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje dekorama.lt taisyklės“.
1.7. Paskyra – UAB „Dekorama.lt“ pirkėjo registracijos rezultatas, sukurta paskyra, kurioje pirkėjas gali stebėti ir analizuoti su užsakymu susijusią informaciją.
1.8. Privatumo politika– Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.
1.9. Prekių atsiėmimas – tai prekių atsiėmimas Pardavėjo nurodytuose interjero salonuose.
1.10. Prekių pristatymas – tai prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu, kurjeriu ar/ir Pardavėjo įgalioto asmens.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjas užregistruodamas dekorama.lt sistemoje patvirtina, kad susipažino su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis, Duomenų apsaugos ir privatumo politika, Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklėmis, pažymėdamas varnelę. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.
2.2. Jei Pirkėjas prekes perka Prekes neužsiregistravęs dekorama.lt su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis bei Duomenų apsaugos ir privatumo politika susipažįsta prieš pateikiant savo asmens duomenis Pardavėjui.
2.3. Pirkėjas, registracijos metu (registruotas vartotojas) arba apsipirkimo metu (neregistruotas vartotojas) patvirtina, kad susipažino su 2.1. p. nurodytomis taisyklėmis, pažymėdamas varnelę, registruojantis dekorama.lt. Šios taisyklės gali būti vienašališkai keičiamos Pardavėjo apie Taisyklių atnaujinimų informacija pateikiama svetainėje.
2.4. dekorama.lt e-parduotuvėje pirkti teisę turi asmenys užsiregistravę arba neužsiregistravę dekorama.lt sistemoje ir atitinkantys 1.3.p. numatytus reikalavimus, laikantis šiose taisyklėse numatytų nuostatų.
2.5. Pasikeitus LR teisės aktams ir esant būtinybei atnaujinti „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje dekorama.lt taisyklės“, pirkėjas apie šių taisyklių ir kitų taisyklių pasikeitimus bus informuojamas registracijos ar apsipirkimo metu nurodytu el. paštu.
2.6. Registruoti vartotojai su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis susipažįsta, sukuriant savo paskyrą dekorama.lt, o ne registruoti vartotojai kiekvieno apsipirkimo metu prie pateikiant asmens duomenis pardavėjui. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo būdais Pirkėjas turi teisę sutikti arba atšaukti pačioje Duomenų apsaugos ir privatumo politikoje numatyta tvarka.
2.7. Pirkėjas įsipareigoja pateikti duomenis, kurie yra reikalingi ar/ir susiję su užsakymo vykdymu. Už pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą atsako Pirkėjas.
2.8. Šalys susitaria, kad elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
2.9. Prekių užsakymo patvirtinimas yra nuotolinės, elektroniniu būdu sudaromos pirkimo – pardavimo sutarties momentas.
2.10. UAB „Dekorama.lt“ elektroninės parduotuvės pirkėjas, prekes užsisakyti turi teisę pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
2.10.1. Internetu užsiregistruodamas dekorama.lt (susikurdamas paskyra www.dekorama.lt);
2.10.2. Internetu nesiregistruodamas dekorama.lt, tačiau pateikdamas visus reikalingus duomenis užsakymo vykdymui.
2.10.3. Užsakymai priimami el. paštu info@dekorama.lt
2.10.4. Arba apsipirkti UAB „Dekorama.lt“ priklausančiame Interjero salone adresu T. Ševčenkos g. 16H – 8, Vilnius.
2.11. Pirkėjas, užsisakydamas dekorama.lt prekes vienu iš Taisyklių 2.10.1. – 2.10.3. punktuose nurodytų būdų, privalo pateikti Pardavėjo nurodytuose informacijos laukuose reikiamus duomenis ir susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir pateikta ir Duomenų apsaugos ir privatumo politika.
2.12. Pirkėjui išsirinkus perkamą prekę, suformavus prekių krepšelį ir įvykdžius visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir užsakymo patvirtinimas. Užsakymo patvirtinimo momentas laikomas nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
2.13. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas duoda sutikimą, kad jo užsakytų prekių naudojimo instrukcija jam bus pateikta kartu su prekėmis. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama prekės aprašyme dekorama.lt. Negavus instrukcijos ar privalomų duomenų apie prekę kartu su užsakytomis prekėmis Pirkėjas turi teisę kreiptis el.paštu info@dekorama.lt ir jam bus pateikta prekių instrukcija ir kt. prašoma informacija apie prekes ar/ir susijusi su Užsakymo vykdymu, jo nurodytu el. pašto adresu.
2.14. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas dekorama.lt duomenų bazėje, neterminuotai. Pirkėjui pareikalavus turimi Pirkėjo duomenys peržiūrimi ir sunaikinami turimi pertekliniai Pirkėjo asmens duomenys

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes dekorama.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis CK straipsniuose 6.228-10, Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ bei 6.228-11 nustatyta tvarka. Pirkėjas atsisakant prekės turi užtikrinti, kad:
3.2.1. Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui tik pakuotės užklijavimo juostų perpjovimas nelaikomas kaip pakuotės pažeidimas);
3.2.2. Prekės prekinė išvaizda yra nepakitusi (su etiketėmis, apsauginėmis plėvelėmis ir kt.), pirkėjo nesugadinta, nesutepta, nesulaužyta ir baldas yra nesurinktas bei nebandytas rinkti, kitaip tai jau bus laikoma prekės išvaizdos pakitimais ir prekė bus nepriimama atgal;
3.2.3. Grąžinamos prekės komplektacija yra tokia pati, kokią Pirkėjas gavo/atsiėmė;
3.2.4. Jeigu prekės grąžinimo priežastis yra netinkama prekės kokybė ar neatitiktis atsiradusi ne dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į kitą tinkamos kokybės prekę arba, jeigu to padaryti neįmanoma, grąžinti pirkėjui pinigus;
3.2.5. Jeigu Pirkėjas atsisako kokybiškos prekės – pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pristatymas į namus, baldų surinkimas) yra negrąžinami.
3.2.6. Taisyklių 3.2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir buvo grąžinama tik originalioje pakuotėje.
3.2.7. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 3.2.6. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas, naudodamasis dekorama.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Duomenų apsaugos ir privatumo politikos nuostatų, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų dekorama.lt, bei nepažeisti kitų Pardavėjo nurodymų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo Interjero salone, atsiimti jas ne vėliau kaip 7 d. nuo pranešimo gavimo apie užsakytas prekes. Neatsiėmus prekių per Pardavėjo nustatytą terminą, užsakymas gali būti anuliuojamas.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų dekorama.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti dekorama.lt esančių elementų išdėstymą bei funkcionalumą, keisti paslaugų ir prekių aprašymus, remiantis gamintojo rekomendacijomis.
5.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti dekorama.lt veiklą. Tokiu atveju, priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai turi būti užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
5.3. Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo duomenis suteikiant papildomą informaciją apie įsigytas prekes ar paslaugas bei prekybos tinkle Dekorama prekių naujienas.
5.4. Pardavėjui dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, priėmus sprendimą pakeisti prekių ir/ar paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Klientui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas ir jei užsakymas jau apmokėtas Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.
5.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti dekorama.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis dekorama.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
5.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.7. Kitos pardavėjo teisės yra įtvirtintos šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas suteikia galimybę naudoti dekorama.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai, lietuvių kalba dekorama.lt Pirkėjui suteikti informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Duomenų apsaugos ir privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų dekorama.lt funkcijų galimą sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 5.2 – 5.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas www.dekoramaa.lt svetainėje laikomas tinkamu informacijos pateikimu. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų dekorama.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu arba el. paštu).
6.5. Taisyklių ir LR teisės aktų numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
6.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės ir/ar suteikti paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
6.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10(dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
6.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos dekorama.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
7.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
7.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
7.2.2. banko pavedimu;
7.2.3. grynaisiais pinigais Dekorama salone (išskyrus paskelbus šalyje karantiną);
7.2.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga;
7.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 7.2.4 punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą), patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiją įrodantys dokumentai, jam būtų pateikiamos kartu su pristatytomis prekėmis. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteiktos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
7.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

8. Prekių pristatymas
8.1.Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų.
8.1.1.Pristato kurjeris ir/arba Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo
8.1.2.Atsiėmimas atvykus į Pardavėjo Interjero saloną adresu T. Ševčenkos g. 16H – 8, Vilnius.
8.2. Prekių pristatymo terminai yra nurodyti dekorama.lt, kiekvienos prekės aprašyme.
8.2.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, atsiimant prekes privalo pateikti Užsakymo numerį.
8.2.2. Į prekių pristatymo į namus paslaugos, prekių užnešimo mokesčiai nėra įskaičiuoti į prekių kainą, jei dekorama.lt el. parduotuvėje nenurodyta kitaip. Prekių pristatymo ir užnešimo paslaugų kainos nurodytos
8.3. Pirkėjas užsakymo metu turi teisę pasirinkti prekių pristatymo būdą, kurie yra nurodomi dekorama.lt
8.3.1. Pirkėjas turi teisę atsiimti užsakytas prekes nurodytuose UAB „Dekorama.lt“ interjero salone.
8.3.2. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas, bet ir jo įgaliotas asmuo. Jei prekės yra užsakytos juridinio asmens vardu, fizinis asmuo atsiimant prekes privalo pateikti darbuotojo pažymėjimą ar įgaliojimą atsiimti prekes, jei prieš tai Pirkėjas neinformavo apie asmenį atsiimantį prekes.
8.3.3. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.
8.3.4. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) arba duomenis apie Užsakymą (data, numeris ir pan.).
8.3.5. Prekių pristatymo terminas nurodytas kiekvienos prekės aprašyme.
8.4. Pardavėjas pateikia/pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Dėl prekių pristatymo terminų (vėlavimo ar/ir gavimo anksčiau atvejų) Pirkėjas yra informuojamas kiekvienu atveju individualiai.
8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos/pristatomos arba pateikiamos/pristatomos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9. Prekių kokybės garantija ir grąžinimo tvarka
9.1. Prekių kokybės garantijos, grąžinimo ir keitimo taisyklės nustatytos „Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklėse“. „Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės“ elektroninėje versijoje aktyvi nuoroda.

10. Duomenų apsauga
10.1. UAB „Dekorama.lt“ vykdydami savo veiklą vadovaujasi duomenų apsaugos principais bei Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679 ir nacionalinės teisės aktuose. Su UAB „Dekorama.lt“ duomenų apsaugos ir privatumo politika galite susipažinti elektroninėje versijoje aktyvi nuoroda.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis dekorama.lt
11.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei dekorama.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie dekorama.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo, bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti dekorama.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

13. Apsikeitimas informacija
13.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir „Duomenų apsaugos ir privatumo politikoje“ numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo dekorama.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl dekorama.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse).

Prekių pirkimo- pardavimo elektroninėje parduotuvėje dekorama.lt taisyklės
PATVIRTINTOS