Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis prekės bus grąžinamos ar/ir keičiamos, įsigyjamų prekių garantinės sąlygos.

Prekės garantija taikoma prekėms ir paslaugoms, kurias įsigijote UAB „Dekorama.lt“ priklausančiuose Interjero salonuose ir/ar e-parduotuvėje dekorama.lt. Prekių garantijos taikomos tik prekėms kurios buvo eksploatuojamos pagal paskirtį, įrengtos, sumontuotos, instaliuotos, tapetuotos atsižvelgiant į gamintojo nurodymus ir/ar rekomendacijas.

I. Bendrosios nuostatos

1. Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės (toliau taisyklės) nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis prekės bus grąžinamos ar/ir keičiamos, įsigyjamų prekių garantinės sąlygos. 2. Šių taisyklių privalo laikytis Pirkėjas perkantis prekes UAB „Dekorama.lt“ interjero salonuose ir internetinėje parduotuvėje, taisyklės galioja ir fiziniams, ir juridiniams asmenims. Taisyklės taip pat yra privalomos ir Pardavėjui bei jo darbuotojams. 3. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, LR civilinio kodekso nuostatomis bei gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis.

II. Prekių grąžinimas

4. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.228-10ir 6.228-11 nustatyta tvarka. 5. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti įsigytas kokybiškas prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių įsigijimo dienos , kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Prekės, kurios yra negrąžinamos nurodytos 14.1. – 14.8 punktuose. 6. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinama Pirkėjo sąskaita. 7. Už grąžinamo daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto. 8. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). 9. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.228-10 ir 6.228-11 nustatyta tvarka. 10. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti pats darbo dienomis Vilniuje, arba atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. 11. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 12. Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, baldų surinkimas) pinigai negrąžinami. 13. Pirkėjas prekės negali grąžinti tuomet, kada sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes, kurios pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus (pvz. nestandartiniai matmenys) arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pvz. spalvos/ medžiagiškumo pakeitimas), taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (CK 6.22810)

III. Prekių grąžinimas įsigijus kokybiškas prekes

14. Pirkėjui įsigijus kokybišką prekę (-es) jos gali būti grąžinamos ar/ir keičiamos 5 punkte numatytais terminais ir atvejais, atsižvelgiant į šiame punkte numatytas išimtis. Nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąrašas (šis sąrašas nėra baigtinis): 14.1. meno kūrinius, reprodukcijas ir kt. 14.2. audiniai 14.3. baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus 14.4. prekių, kurios pagamintos atsižvelgiant į asmeninį Pirkėjo pasirinkimą 14.5. prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo reikmėms (t. y. pjaustomos, matuojamos prekės, išskyrus kilimus ir kilimėlius, prekės, kurių matmenys, spalva, dizainas ir kt. yra pritaikyta individualiai kliento poreikiams, taip pat pagal kliento poreikius sukurtus gaminius pav. užuolaidos, lovatiesės, pagalvės ir pan.) 14.6. prekės, kurios naudotos ne pagal paskirtį 14.7. jei prekės transportavimo metu buvo pažeistos (sąlyga galioja jei prekes pasiima pats pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo) 14.8. jei prekės buvo panaudotos pagal paskirtį (suklota grindų danga, tapetuotos sienos, pasiūtos užuolaidos ir pan.) ir galutinis rezultatas netenkina Pirkėjo

IV. Prekių grąžinimas įsigijus nekokybiškas prekes

15. Pirkėjas gavęs netinkamos kokybės prekes kreipiasi į Pardavėją su prašymu įvertinti esamus prekių defektus ir priimti sprendimą dėl prekių keitimo, grąžinimo ir kt. 16. Pardavėjas sprendimą dėl prekių kokybės turi priimti per 20 darbo dienų, šis terminas gali būti pratęstas iki bus gautas atsakymas iš prekių gamintojo, tiekėjo dėl prekių kokybės. 17. Kiekvienu atveju individualiai Pardavėjas atlieka tyrimą ir pateikia sprendimą Pirkėjui dėl nekokybiškos prekės, keitimo, grąžinimo ir kt. 18. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinama Pirkėjo sąskaita. 19. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto. 20. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). 21. Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, baldų surinkimas) pinigai negrąžinami. 22. Pirkėjas prekės negali grąžinti tuomet, kada sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes, kurios pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus (pvz. nestandartiniai matmenys) arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pvz. spalvos/ medžiagiškumo pakeitimas), taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (CK 6.22810) 23. Pirkėjui nusprendus grąžinti prekes, Pirkėjas privalo pildyti „Prekių grąžinimo formą“ pridėti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir pateikti juos Pardavėjo Interjero salone arba atsiųsti el. paštu info@dekorama.lt. Pardavėjas sprendimą dėl prekės grąžinimo ar/ir keitimo priima per 10 darbo dienų ir pateiktu el. paštu informuoja Pirkėją.

V. Prekių garantija

24. UAB „Dekorama.lt“ Interjero salonuose ir e-parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos atitinka visus tai prekių grupei taikomus keliamus reikalavimus bei kokybės standartus. Prekių garantijos apima prekės vertę. Prekės garantija neapima prekės montavimo, demontavimo, transportavimo ar kitų papildomų kaštų. 25. UAB „Dekorama.lt“ parduodamoms prekėms taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prekių garantinis terminas, šis garantinis terminas gali skirtis Gamintojas perkamai prekei yra nustatęs ilgesnį ir/ar trumpesnį garantinį terminą. Dėl įsigyjamai prekei taikomo garantinio termino ir sąlygų galite kreiptis el. paštu info@dekorama.lt, nurodant prekės kodą (pav. SKU 0000000). 26. Prekėms garantija teikiama tik prekei nustatytą garantinį laikotarpį dėl gamintojo broko ar akivaizdžių prekės trūkumų/defektų. 27. Išimtys ir atvejai, kuriais netaikoma įsigytai prekei (-ėms) gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija: 27.1. kai prekės naudojamos ne pagal jų paskirtį 27.2. kai prekių laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir/ar pardavėjo nustatytų sąlygų 27.3. kai prekė (-ės) pažeidžiamos mechaniškai (naminių gyvūnų padaryta žala prekėms, dūžis, įbrėžimas ir pan.,) 27.4. jei prekės kilimai, kilimėliai, kiliminė danga, baldai, audiniai, tapetai ir pan.) naudoti ne pagal paskirtį (pav. buitinės paskirties kilimas naudojamas visuomeninės paskirties patalpose ir pan.). 27.5. kai prekės yra sugadinamos tyčia ir/ar dėl didelio neatsargumo (pav. kava supiltas kilimas ir pan.) 27.6. jei prekė (pav. kilimas, kiliminė danga, PVC danga, audiniai, tapetai ir kt.) buvo netinkamai valomos, naudojami šarminiai ir kt. tokio pobūdžio prekėms netinkami valikliai ir dėl to buvo sugadinta prekė 27.7. prekių defektams atsiradusiems dėl gaisro, avarijos, įskaitant ėdrių chemikalų poveikį, sprogimo, taršos, užliejimo, užšalimo, žaibo, nerūpestingumo, vandalizmo arba kilimėlių nebuvo prie įėjimų ar pažeidimų vežant, sandėliuojant ir tvarkant prieš įrengimą ar įrengiant. 27.8. prekėms (kiliminėms dangoms, PVC dangai, tapetams ir kt. matuojamoms ir pjaustomoms prekėms), kurios yra pjaustomos, karpomos ir klijuojamos, yra supjaustytos ar/ir suklijuotos ar/ir panaudotos pagal tikslinę paskirtį (suklijuotos, supjaustytos ir pan.) su akivaizdžiais defektais. 27.9. prekėms ir gaminiams, kurie buvo prižiūrimi ir naudojami ne pagal gamintojo rekomendacijas ir/ar nurodytas instrukcijas 27.10. prekėms ir gaminiams (kiliminė grindų danga ir/ar PVC grindų danga) sudėta, suklijuota ant netinkamai paruošto pagrindo (pav. nelygus pagrindas, pagrindo drėgmė didesnė nei 2 proc. ir t.t.) 27.11. prekėms dėl spalvos, reljefinės struktūros, skirtumams tarp atvaizdų ir prekių 27.12. prekių pažeidimams dėl dėmių, nudegimų, įpjovimų, griovelių, trinties, atsitiktinių įspaudimų, spalvos netekimui dėl kilimų apačios, dažytų paviršių, pageltimo dėl išorinių produktų (bitumo, deguto ir kt.). 27.13. prekių pažeidimams dėl smailių aukštakulnių ir neapsaugotų stalų, kėdžių ar kitų baldų kojelių įspaudams 27.14. prekėms dėl spalvos išblukimo ar pasikeitimo 27.15. esant dėmėms, išblukimui ir bet kokiems pažeidimams dėl klijų prasisunkimo 27.16. garantija netaikoma prekėms, kurios buvo sugadintos montavimo darbų eigoje 27.17. garantija netaikoma prekėms, kurios buvo sumontuotos, instaliuotos su akivaizdžiais defektais, kuriuos buvo galima pastebėti prekių montavimo, instaliavimo metu. 27.18. garantijos neteikiamos darbams, kuriuos atliko ne Pardavėjo darbuotojai 27.19. prekėms, kurių montavimui/instaliavimui panaudoti ne Pardavėjo/Gamintojo rekomenduoti klijai ar/ir kitos reikalingos montavimo medžiagos.

VI. Garantinių įsipareigojimų teikimo tvarka

28. Pirkėjas garantiniu laikotarpiu pastebėjęs prekių trūkumus, laisva forma raštu informuoja Pardavėją apie esamus prekės defektus ir jam priimtinus sprendimo būdus, esant galimybei prie pranešimo prideda defektų fotonuotraukos. 29. Pardavėjas gavęs Pirkėjo rašytinę pretenziją, Pirkėjui pateikia atsakymą per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl gamintojo atliekamo prekės kokybės tyrimo, bet neilgiau nei 1 mėnuo. 30. Pardavėjas Pirkėjui pateikia sprendimą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo raštu, kuriame nurodo kokiais būdais ir kokiomis aplinkybėmis tenkinama/netenkinama Pirkėjo pretenzija, kokiais terminais bus įvykdomi garantiniai įsipareigojimai.

VII. Baigiamosios nuostatos

31. Šios taisyklės nustato prekių grąžinimo tvarką ir garantinių įsipareigojimų vykdymo tvarką bendrovėje. 32. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos bendrovės administracijos sprendimu, aktualią versiją paskelbiant www.dekorama.lt 33. Šios taisyklės įsigalioja, jas paskelbus www.dekorama.lt 34. Dėl prekių kokybės, garantijų taikymo ir grąžinimų kreipiamasi tel. + 370 655 58585 arba info@dekorama.lt, arba į Pirkėją aptarnavusį asmenį.